Najaarsbehandeling tegen de varroa

oxaalzuur_potNormaal zijn november en december de maanden om de varroa te bestrijden. Doch het warme weer biedt ons de mogelijkheid om ze nog toe te passen. De volken zijn nu praktisch broedvrij, wat betekent dat alle varroamijten op de bijen vertoeven en bereikbaar zijn voor bestrijdingsmiddelen.

Een behandeling met oxaalzuur

Bij oxaalzuurbehandeling kiezen we voor de bedruppelingsmethode.

We lossen suiker op in water in de verhouding 1 : 1 . Op 1 liter oplossing ( afmeten na het maken van de suikersiroop) voegen we 35 gram oxaalzuur toe. Deze oplossing maken we bij de toepassing lauw, om ze op de bijen in de gangen te druppelen.

Daar de bijen op de onderste romp zitten is het aanbevolen de 2de romp te verwijderen om te behandelen.

We gebruiken :

30 ml op een zwakke kast

40 ml op een middelmatige kast

50 ml op een sterke kast

Slechts 1 x toepassen en bij een behandeling kunnen een vijftigtal bijen sneuvelen . Eveneens moet men het gemaakte product niet bewaren daar deze na 2 a 3 dagen niet meer bruikbaar is .

oxzuurdruppel