Imkersagenda

st

 

 

 

 

 

BELANGRIJKE MEDEDELING

Beste kandidaat cursisten

Heb je interesse in het volgen van een cursus dan neem je contact op met het PLCT te Roeselare ( zie hun website ) Elk jaar worden een aantal cursussen gegeven.

Het programma vind je terug op de website van het PCLT. Inschrijven gebeurt ook op deze site.

Ook voor de opleidingen bijenteelt staan er opnieuw volgende opleidingen op planning:

 

Bijenteelt: beginnend imker (basis)

Bijenteelt: tweede jaar (gevorderden)

Bijenproducten (specialisatie)

 

Alle opleidingen gaan door op zaterdag en omvatten 39 lesuren.

Via het PCLT kan je je inschrijven voor de cursussen waarbij men inschrijvingsgeld zal vragen.

 

Voor de opleiding beginnend imker stellen we nu ook al de beide groepen open: zo kan u direct kiezen welke opleiding u wenst te volgen (groep voormiddag of groep namiddag).

Zoals steeds beperken we het aantal deelnemers per groep tot 23 personen.  Dit om efficiënt te kunnen werken in de bijenhal en iedereen optimaal in de praktijklessen te laten meewerken.

Schrijf dus snel (opnieuw) in!

 De facturen voor het inschrijvingsgeld zullen in december verstuurd worden.  Uw inschrijving is definitief na betaling van het inschrijvingsgeld (en dit vóór 15 januari).

Zo kunnen ook de personen op de eventuele wachtlijst nog tijdig aansluiten.

Je kan je wel reeds inschrijven voor deze cursussen voor de volgende lessenreeks. Dit doet je best via de website van het PCLT te Roeselare.

(http://pclt.be/opleidingen/o/Bijen%20basis/bijenteelt-beginnend-imker).

Bij eventuele vragen kan je ons contacteren via de pagina “contact”

 

Boek : Transitie in de bijenteelt van Anton Van derbeken IMG_3283

 

In 2016 publiceerde ik een eerste versie van “Transitie in de bijenzorg”.
Sedertdien is er echter heel wat gebeurd en zijn er ook belangrijke wetenschappelijk vernieuwende inzichten gekomen. De verhouding van honingbijen met andere bestuivers is beter gedocumenteerd. Er is meer inzicht in de globale achteruitgang van insecten. Het klimaatdebat is sterk aangezwollen. Als imker, als lief-hebber van bijen, staan we daar middenin. Enerzijds klinkt de roep naar een meer natuurlijke manier van bijen houden steeds luider maar dat neemt niet weg dat een andere groep bijenhouders kiezen voor een weg die nog meer technisch en kunstmatig is.

TRANSITIE
Transitie betekent dat de mens zijn gedrag bijstuurt naargelang de inzichten in de samenleving evolueren. Het uitgangspunt is de vraag hoe we kunnen komen tot een echt duurzame manier van “werken” met bijen. In dit werk ga ik dieper in op de echte oorzaken van bijensterfte en de gevolgen van menselijk ingrijpen op bijenvolken. Welke zijn de voor- en nadelen van het invoeren van koninginnen, van bepaalde vormen van selectie of van kunstmatige inseminatie? Welke gevolgen hebben de keuze van een bijenras, technische ingrepen als het snijden van darrenraat of het gebruik van waswafels?

HET OBJECTIEF
Mijn doel is elke imker uit te nodigen om na te denken over de keuzes die we als imker maken en daarbij te vertrekken van het huidige maatschappijbeeld.
Ik wil echt respect hebben voor ieders keuze, maar ik formuleer in mijn boek toch zo duidelijk mogelijke visies gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten.
Ik kader dit uiteraard lokaal maar probeer dat even goed te doen op wereldvlak. We worden immers geconfronteerd met een huidige uitstervingsgolf en met het overschrijden van de draagkracht van onze planeet aarde.
Wetenschappelijke studies, de kritische blik van mensen met ervaring en terechte ethische vragen dienen als basis om de voor-en nadelen van menselijke ingrijpen in vraag te stellen en/of te verklaren.

PRAKTISCH
Het boek omvat 96 pagina’s A4 in vierkleurendruk en kost € 25 (exclusief verzending).
Het wordt opgestuurd na storting:
* Voor België van € 30
* voor Nederland van € 33.5
0p rekeningnummer van Anton BE04 9731 6531 6831 met vermelding van uw naam en adres.
Meer info: anton.van.derbeken@telenet.be