Mededelingen

 “met de steun van het Agentschap voor Landbouw en Zeevisserij”

Vanaf Mei 2024 worden er korte vormingen gegeven door De Mandelbie

Waar? PCLT, Zuidstraat 25, Roeselare

Verantwoordelijke : Koen De Waele

Inlichtingen en inschrijving via mail :  koendewaele@scarlet.be

4 mei 24           13u – 15u         Beginselen van koninginnenteelt           Guido Sweertvaegher

Gevorderde imkers kunnen via het telen van koninginnen hun bijenvolken verbeteren op het vlak van zachtaardigheid, honingopbrengst, zwermtraagheid, weerstand tegen ziektes,… in dit eerste deel wordt dieper ingegaan op de levenscyclus van het broed (ontwikkeling van eitje over larve, pop tot volwassen bij), de koninginnebrij die nodig is om een larfje tot koningin te laten ontwikkelen, het overlarven, het maken van pleegvolken, en het verder verzorgen van de koninginnedoppen.

25 mei 24         13u – 15u         Vervolg van koninginnenteelt               Guido Sweertvaegher

In het tweede deel van koninginnenteelt wordt het overlarven, het verzorgen van de koninginnendoppen tot de geboorte in de praktijk aangeleerd. Vervolgens wordt het maken van bevruchtingskastjes aangeleerd, en wordt het proces dat leidt tot bevruchte koninginnen behandeld.

1 juni 24           13u – 15 u        Merken en toedienen van koninginnen   Koen De Waele

Imkers, en zeker beginnelingen hebben het dikwijls moeilijk een koningin terug te vinden tussen de duizenden werksters en darren. In deze cursus worden meerdere methodes gedemonstreerd om koninginnen te merken zodat ze gemakkelijker op te sporen zijn.

In een bijenvolk moet men regelmatig de koningin vervangen, dit is niet zonder risico. Hoe kan men best te werk gaan? Is er een verschil tussen bevruchte en onbevruchte koninginnen?

Het invoeren van koninginnen in een bevruchtingskastje, in een aflegger, in een productievolk wordt besproken.

8 juni 24           13u – 15u         Kastcontrole : hoe, waarop letten?         Anton Van Derbeken

In de bijenhal wordt eerst een stappenplan besproken hoe een kastcontrole aangepakt wordt : voorbereiding materiaal, wat is het doel van de kastcontrole, hoe voert men de kastcontrole uit, evaluatie van het volk, welke maatregelen zal men nemen bij bepaalde observaties (bvb aard van het broedpatroon, ontwikkeling volk, zwermdoppen, …).

Daarna worden meerdere bijenvolken aan een controle onderworpen en wordt de praktijk aan de theorie getoetst.

4 mei 24           9u – 11u            Beginselen van Varroa (bestrijding)      Patrick Caestecker

Varroa is veruit de belangrijkste oorzaak van de bijensterfte de laatste jaren. In deze vorming wordt de levenscyclus van de varroamijt uit de doeken gedaan, zodat een beter inzicht hierin kan helpen om de bestrijding efficienter te laten verlopen.  Bestrijdingsmethodes worden behandeld : medicinaal, zuren, biotechnisch (bvb darrenraat snijden). Veel aandacht zal besteed worden aan arrestmethodes, het gebruik van kunstzwermen, selectie naar varroaresistente of varroatolerante bijen waardoor minder of geen chemische producten moeten gebruikt worden.

25 mei 24         9u – 11 u          De Bijenweide                                     Geert Steyaert

Bijen gaan iedere dag op zoek naar voedsel (stuifmeel en nectar) en dit vinden ze bij de bloeiende planten. Een imker is dus best goed op de hoogte van de flora en drachtplanten in zijn omgeving.

Deze moet divers zijn en de bloeiperiode moet gespreid zijn over de seizoenen. Er wordt een overzicht gegeven van een groot aantal drachtplanten, hun voedingswaarde, determinatie,…

1 juni 24           9u – 11u           Afnemen van honing en slingeren         Pieter Goethals

Het oogsten van honing is één van de plezierige aspecten van het bijenhouden. Aangezien honing een voedingsproduct is, moet het volledige proces van honing oogsten met de hoogstnodige zorg gebeuren. Wanneer en hoe wordt de honingzolder afgenomen, wanneer is de honing rijp om te oogsten, hoe gebruikt men de honingslinger.  Het rijpingsproces van de honing wordt uitgelegd : het afschuimen, roeren, inpotten.

8 juni 24           9u – 11u           Verenigen van bijen                             Koen De Waele

Zwakkere volken houdt men best niet aan. Deze worden verenigd met andere bijenvolken bvb via de krantenmethode.  Deze situatie zal men vooral in de lente voorhebben.

Verenigen van bijen kan ook interessant zijn om optimaal de lentefruitdracht te benutten.

In de herfst zal men volken verenigen om met sterke volken de winter in te gaan.

DE AZIATISCHE HOORNAAR

De Aziatische hoornaar is duidelijk bezig met zijn opmars in Vlaanderen. We horen dat bepaalde delen in Vlaanderen meer last hebben dan andere delen. Zo is het geweten dat in de regio Kortrijk vorige zomer veel meldingen waren van deze exoot. Ook onze regio, Roeselare, kreeg we meldingen.

We vragen vooral aan onze leden om meldingen te maken aan vespawatch. 

Echter dit is niet voldoende, ook wij als imkers moeten actief meewerken. VespaWatch zal enkel in actie treden bij het melden van een nest. Zo is er in de regio Oostende een groep vrijwilligers actief die vorige zomer een aantal nesten hebben gelokaliseerd en deze werden via VespaWatch vernietigd. Misschien een idee om dit ook te realiseren in de regio Roeselare. Het is vooral belangrijk dat we als imker actief op zoek gaan naar nesten. Uiteraard heeft niet iedereen daar voldoende tijd voor, maar als we samen op zoek gaan vereenvoudigd dit het zoekwerk. Daarom zijn we op zoek naar vrijwilligers die een team willen vormen zoals het voorbeeld in Oostende.

Namelijk Opsporing Aziatische hoornaar Oostende Bredene De Haan Oudenburg

Ook in Roeselare is er een facebookgroep namelijk Opsporing Aziatische Hoornaar regio Roeselare 

Heb je interesse om zo’n groep te coördineren , laat ons dit graag weten. We zorgen dat jullie in contact komen met elkaar.