Voordrachten

Volgende activiteiten en voordrachten staan op het jaarprogramma 2024

Korte vormingen De Mandelbie image001.png

“met de steun van het Agentschap voor Landbouw en Zeevisserij”

Waar? PCLT, Zuidstraat 25, Roeselare

Verantwoordelijke : Koen De Waele,

Inlichtingen en inschrijving via mail :  koendewaele@scarlet.be

4 mei 24           13u – 15u         Beginselen van koninginnenteelt           Guido Sweertvaegher

Gevorderde imkers kunnen via het telen van koninginnen hun bijenvolken verbeteren op het vlak van zachtaardigheid, honingopbrengst, zwermtraagheid, weerstand tegen ziektes,… in dit eerste deel wordt dieper ingegaan op de levenscyclus van het broed (ontwikkeling van eitje over larve, pop tot volwassen bij), de koninginnebrij die nodig is om een larfje tot koningin te laten ontwikkelen, het overlarven, het maken van pleegvolken, en het verder verzorgen van de koninginnedoppen.

25 mei 24         13u – 15u         Vervolg van koninginnenteelt               Guido Sweertvaegher

In het tweede deel van koninginnenteelt wordt het overlarven, het verzorgen van de koninginnendoppen tot de geboorte in de praktijk aangeleerd. Vervolgens wordt het maken van bevruchtingskastjes aangeleerd, en wordt het proces dat leidt tot bevruchte koninginnen behandeld.

1 juni 24           13u – 15 u        Merken en toedienen van koninginnen   Koen De Waele

Imkers, en zeker beginnelingen hebben het dikwijls moeilijk een koningin terug te vinden tussen de duizenden werksters en darren. In deze cursus worden meerdere methodes gedemonstreerd om koninginnen te merken zodat ze gemakkelijker op te sporen zijn.

In een bijenvolk moet men regelmatig de koningin vervangen, dit is niet zonder risico. Hoe kan men best te werk gaan? Is er een verschil tussen bevruchte en onbevruchte koninginnen?

Het invoeren van koninginnen in een bevruchtingskastje, in een aflegger, in een productievolk wordt besproken.

8 juni 24           13u – 15u         Kastcontrole : hoe, waarop letten?         Anton Van Derbeken

In de bijenhal wordt eerst een stappenplan besproken hoe een kastcontrole aangepakt wordt : voorbereiding materiaal, wat is het doel van de kastcontrole, hoe voert men de kastcontrole uit, evaluatie van het volk, welke maatregelen zal men nemen bij bepaalde observaties (bvb aard van het broedpatroon, ontwikkeling volk, zwermdoppen, …).

Daarna worden meerdere bijenvolken aan een controle onderworpen en wordt de praktijk aan de theorie getoetst.

4 mei 24           9u – 11u            Beginselen van Varroa (bestrijding)      Patrick Caestecker

Varroa is veruit de belangrijkste oorzaak van de bijensterfte de laatste jaren. In deze vorming wordt de levenscyclus van de varroamijt uit de doeken gedaan, zodat een beter inzicht hierin kan helpen om de bestrijding efficienter te laten verlopen.  Bestrijdingsmethodes worden behandeld : medicinaal, zuren, biotechnisch (bvb darrenraat snijden). Veel aandacht zal besteed worden aan arrestmethodes, het gebruik van kunstzwermen, selectie naar varroaresistente of varroatolerante bijen waardoor minder of geen chemische producten moeten gebruikt worden.

25 mei 24         9u – 11 u          De Bijenweide                                     Geert Steyaert

Bijen gaan iedere dag op zoek naar voedsel (stuifmeel en nectar) en dit vinden ze bij de bloeiende planten. Een imker is dus best goed op de hoogte van de flora en drachtplanten in zijn omgeving.

Deze moet divers zijn en de bloeiperiode moet gespreid zijn over de seizoenen. Er wordt een overzicht gegeven van een groot aantal drachtplanten, hun voedingswaarde, determinatie,…

1 juni 24           9u – 11u           Afnemen van honing en slingeren         Pieter Goethals

Het oogsten van honing is één van de plezierige aspecten van het bijenhouden. Aangezien honing een voedingsproduct is, moet het volledige proces van honing oogsten met de hoogstnodige zorg gebeuren. Wanneer en hoe wordt de honingzolder afgenomen, wanneer is de honing rijp om te oogsten, hoe gebruikt men de honingslinger.  Het rijpingsproces van de honing wordt uitgelegd : het afschuimen, roeren, inpotten.

8 juni 24           9u – 11u           Verenigen van bijen                             Koen De Waele

Zwakkere volken houdt men best niet aan. Deze worden verenigd met andere bijenvolken bvb via de krantenmethode.  Deze situatie zal men vooral in de lente voorhebben.

Verenigen van bijen kan ook interessant zijn om optimaal de lentefruitdracht te benutten.

In de herfst zal men volken verenigen om met sterke volken de winter in te gaan.

Zaterdag 13 januari 2024 om 16.00 uur tot 19 uur 

Nieuwjaarsreceptie voor imker en partner in onze vertrouwde vergaderruimte van het PCLT te Roeselare.

Om 16 uur geven we eerst een filmvoorstelling “De Zwarte bij in Zwitserland”. Luc Vertriest zal  deze interessante film van commentaar voorzien. Daarna zal de receptie doorgaan vanaf 17u15.

Graag inschrijven voor de receptie vòòr woensdag 10 januari, zodat we weten hoeveel drank en hapjes we moeten voorzien.

PCLT te Roeselare

________________________________________________________________________

WASWAFELDAG

Zaterdag 27 januari 2024 van 9 tot 16 u 

Wie zijn eigen was wil laten wafelen, kan dit aanvragen via koendewaele@scarlet.be. Je kan de was bij Koen op voorhand binnen brengen, of op de dag zelf. De wafels kunnen dan later op de dag afgehaald worden of op de volgende vergadering.

De was dient proper en gezuiverd te zijn, dus indien nodig enkele keren gesmolten. Liefst een minimale hoeveelheid van 2 kg, maar bezorg de was in stukken van maximaal een halve kilo, zodat wij hem op een vlotte manier kunnen verwerken.

Aangezien de waswafeltoestellen redelijk duur zijn vragen we een luttele bijdrage van 3 euro per kg was (=16 stuks simplex), dit om de aankoop en eventuele noodzakelijke herstellingen wat te helpen financieren. We kunnen ook Dadant-Blatt formaat wafels gieten.

Reserveren is noodzakelijk en vermeld ook hoeveel was je zal brengen en welk formaat, zodat ik een planning kan opstellen.

” aanvragen  via Koen De Waele ( koendewaele@scarlet.be ) “

In de serres van PCLT te Roeselare

________________________________________________________________________

Vrijdag 2 februari 2024 om 19.30 u 

Voordracht door Wim Reybroeck

PCLT te Roeselare 

________________________________________________________________________

 

Vrijdag 23 februari 2024 om 19.30 u 

Voordracht door Eddy Nowicki

PCLT te Roeselare


Zaterdag 23 maart 2024

West-Vlaamse Plantendag te Kortrijk


 De voordrachten worden gegeven in het PCLT te Roeselare !

Plaats : Praktijkcentrum – Zuidstraat 25 – Roeselare